Dinah Hagedoorn, Kievit 5, 9685 CD  Blauwestad, 06 189 27 098

Voor wie

Iedereen kan met regressietherapie zijn mentale/fysieke gezondheid optimaliseren. Vooropgesteld dat iemand het uitdrukkelijk zelf wil en de bereidheid heeft bij zichzelf ‘naar binnen te kijken’ en actief bijdraagt aan het helingsproces. Die actieve bijdrage vraagt vertrouwen, moed en doorzettingsvermogen.  

De therapie is niet geschikt voor mensen met ernstige hartklachten en voor mensen die op de dag van de sessie emotie-onderdrukkende medicijnen innemen of recent alcohol- of drugs hebben gebruikt. 

Regressietherapie kan worden ingezet bij volwassenen, jongeren en zéker ook bij kinderen. Bij hele jonge kinderen gaat regressie via tekenen. Ik ga met ze aan tafel zitten en laat ze hun gevoelens uitdrukken via papier, terwijl ik vragen stel of instructies geef. Ze mogen vertellen wat er gebeurt en wat ze voelen, maar dat hoeft niet per se. Kinderen mogen geen enkele druk ervaren. Via tekenen en kleurgebruik verwerken ze alleen al een groot deel van ‘de pijn’ waarmee ze worstelen. Als het toegevoegde waarde heeft gebruik ik poppen en soms lees ik een toepasselijk verhaaltje voor. Zulke sessies gebeuren uiterst integer. En omdat ik veel van mijn eigen innerlijke kinderen heb leren koesteren, wil ik ’t liefst alle kinderen in mijn hart sluiten. 

Het is ook mogelijk een telepathische verbinding te leggen via een ouder met zijn/haar kind. Dat kan heel goed helpen bij huilbaby’s en autistische of gehandicapte kinderen en (zeker ook) jongeren. Bij zo’n remote sessie is het kind/de jongere zelf niet aanwezig. Dit heeft ook in mijn praktijk tot verbluffende resultaten geleid! Vraag naar de mogelijkheden.

Werken aan een breed scala aan klachten/ongemakken:

 • Algemeen: herstel van (bewust of onbewust ervaren) traumatiserende gebeurtenissen, PTSS
 • Langdurig gevoel van onbehagen, niet lekker in je vel zitten, lusteloosheid
 • Gemis aan identiteit, eigenwaarde, zelfrespect
 • Veel vooroordelen hebben, woede, verdriet, teleurstelling, rouw en verlies
 • Hechtingsstoornis, geen-bodem-syndroom, bindingsangst, verlatingsangst
 • Gevoelens van leegte, machteloosheid, droefheid, verwarring, onzekerheid, eenzaamheid, niet serieus genomen worden, schuldgevoelens en zelfondermijnende gedachten (b.v. niemand begrijpt me, ik kan het niet, het heeft toch allemaal geen zin)
 • Angsten en conflicten: paniekaanvallen, faalangst, vermijdend gedrag, spreekangst, machts- en autoriteitsconflicten, moeilijk grenzen kunnen stellen, angst in groep/op het werk/in relaties en andere onbegrepen angsten
 • Stress, nervositeit, burn-out
 • Mishandeling, vernedering, verwaarlozing, afwijzing
 • Lichamelijke aandoeningen zonder duidelijke medische verklaring (SOLK), zoals migraine, hyperventilatie, darmklachten, gebrek aan energie, slecht slapen    
 • Piekeren, sombere stemmingen, depressies, nachtmerries, slecht slapen
 • Dwanggedachten en -handelingen, fobieën
 • Spirituele blokkade (ik hoor hier niet thuis, mijn lichaam is me vreemd)
 • Ouder zijn van een kind met probleemgedrag