Dinah Hagedoorn, Kievit 5, 9685 CD  Blauwestad, 06 189 27 098

Voor wie

VOLWASSENEN: Iedereen kan met regressietherapie zijn mentale/fysieke gezondheid optimaliseren. Vooropgesteld dat die persoon het uitdrukkelijk zelf wil en actief bijdraagt aan het helingsproces. Die actieve bijdrage vraagt (zelf)vertrouwen, moed en doorzettingsvermogen. De therapie is niet geschikt voor mensen met ernstige hartklachten en voor mensen die op de dag van de sessie emotie-onderdrukkende medicijnen innemen of recent alcohol- of drugs hebben gebruikt. 

JONGEREN en KINDEREN: Regressietherapie kan prima worden ingezet bij jongeren en kinderen. Bij hele jonge kinderen gaat dit via tekenen. Ik ga met ze aan tafel zitten en laat ze hun gevoelens uitdrukken via papier, terwijl ik vragen stel of instructies geef. Ze mogen vertellen wat er gebeurt en wat ze voelen, maar dat hoeft niet per se. Kinderen mogen geen enkele druk ervaren. Via tekenen en kleurgebruik verwerken ze alleen al een groot deel van ‘de pijn’ waarmee ze worstelen. Als het toegevoegde waarde heeft gebruik ik poppen en soms lees ik een toepasselijk verhaaltje voor. Zulke sessies gebeuren uiterst integer. 

Het is ook mogelijk een telepathische verbinding te leggen via een ouder met zijn/haar kind. Dat kan heel goed helpen bij huilbaby’s en autistische of gehandicapte kinderen en jongeren. Bij zo’n remote sessie is hij/zij niet zelf aanwezig, alleen de oudere. Vraag naar de mogelijkheden en de aanpak. 

‘Een voorgevoel is niets anders dan een snelle duik van de ziel in die universele levensstroom, waar ieders geschiedenis verbonden is met iedereen en we alles kunnen weten, omdat alles geschreven staat.’ (Paulo Coelho)

Werken aan een breed scala aan klachten/ongemakken:

 • Vastgeroeste, ongewenste patronen willen doorbreken
 • Herstel van (bewust of onbewust ervaren) traumatiserende gebeurtenissen, PTSS
 • Langdurig gevoel van onbehagen, niet lekker in je vel zitten, lusteloosheid
 • Gemis aan identiteit, eigenwaarde en zelfrespect
 • Last van vooroordelen hebben, als woede, verdriet, haatgevoelens, teleurstelling
 • Rouw en verlies
 • Hechtingsstoornis, geen-bodem-syndroom, bindingsangst, verlatingsangst
 • Gevoelens van leegte, machteloosheid, latent aanwezige droefheid, verwarring, onzekerheid, eenzaamheid, niet serieus genomen worden, schuldgevoelens en zelfondermijnende gedachten (b.v. niemand begrijpt me, ik kan het toch niet)
 • Angsten en conflicten: paniekaanvallen, faalangst, vermijdend gedrag, spreekangst, machts- en autoriteitsconflicten, moeilijk grenzen kunnen stellen, angst in groep/op het werk/in relaties en andere onbegrepen angsten
 • Stress, nervositeit, sombere stemmingen, piekeren, burn-out
 • Mishandeling, vernedering, verwaarlozing, afwijzing
 • Lichamelijke aandoeningen zonder duidelijke medische verklaring (SOLK), zoals migraine, hyperventilatie, darmklachten, gebrek aan energie  
 • Last van nachtmerries, terugkerende dromen, beelden van vervlogen tijden
 • Dwanggedachten en -handelingen, fobieën
 • Spirituele blokkade (ik hoor hier niet thuis, mijn lichaam is me vreemd)
 • Ouder zijn van een kind met probleemgedrag, huilbaby’s