Dinah Hagedoorn, Kievit 5, 9685 CD  Blauwestad, 06 189 27 098

Praktijk voor traumaverwerking

Regressie – Reïncarnatietherapie Dinah Hagedoorn

‘Je kunt alleen verwerken wanneer je gevoelens toelaat’

‘Je kunt alleen verwerken wanneer je gevoelens toelaat’

Welkom

Heb jij ook het gevoel dat er veel méér in jou zit wat er maar niet genoeg uitkomt?

Ga eens terug naar de basis. Was er genoeg aandacht voor wat je als kind nodig had en kon je je gevoelens bij iemand kwijt? Kreeg je genoeg erkenning en voelde je je gehoord? Misschien had je te maken met een nare gebeurtenis, vernedering of pestgedrag en heb je dit niet goed kunnen verwerken. Of loop je rond met emoties en gedachtepatronen waarvan je geen flauw benul hebt hoe en wanneer dit begonnen is. Als zulke vragen je regelmatig bezighouden, is er werk aan de winkel. 

Ook ongemakken als faalangst, onverklaarbare klachten, sterk wisselende stemmingen of beperkende overtuigingen (ik verdien het niet, het heeft toch geen zin) hebben hun oorzaken in het verleden liggen. Regressietherapie biedt uitkomst, want niemand hoeft een slachtoffer van z’n verleden te zijn. Iedereen (jong en oud) kan met regressie van zijn problemen loskomen en de weg vrijmaken voor een toekomst waar tal van nieuwe kansen liggen. 

Wil je ook helemaal voor je eigen ontwikkeling gaan zonder dat je in een lang traject terechtkomt? Dan ben je welkom in mijn praktijk! Samen gaan we de storende ervaringen opsporen. Want wat kapot is moet geheeld worden. Zowel de lichamelijke als de emotionele en mentale aspecten van de storende ervaringen brengen we bij elkaar, en in de juiste context herbeleefd, reinig jij je lichaam en geest en leg je een nieuwe basis waarop je weer vooruit kunt. 

Veel plezier bij het lezen van zijn informatieve site!

‘Onvoltooid verleden tijd laat zich nooit verloren gaan. Het wil vrijgemaakt, ontladen en begrepen worden, hoe pijnlijk het ook was.’ (Maarten A. Oversier, reïncarnatietherapeut en auteur van ‘Bestaansrecht’, boek van het jaar 2021 bij de Paravisie Awards).

Dinah Hagedoorn

Kievit 5, 9685 CD – Blauwestad
Tel.: 06 189 27 098

E-mail: dinahhagedoorn@msn.com

‘Ik voelde je professionaliteit in hoe je doorging, doorvroeg, diepgaand geduldig zonder moe te worden. (…) Dankzij jouw werk en aandacht heb ik belangrijke inzichten gekregen.’

“Ik was echt onder de indruk wat er allemaal gebeurde, en voel me al een soort lichter, dus al een fijn resultaat.” (na 1x). 

Wat is regressietherapie?

Regressietherapie is een snelwerkende vorm van psychotherapie waarmee je problemen oplost door ‘herbeleving’ van traumatische gebeurtenissen.
Klachten en problemen zijn meestal signalen van onverwerkte ervaringen waar we al dan niet bewuste herinneringen aan hebben. Regressietherapie opereert op zowel emotioneel, fysiek, energetisch als op mentaal niveau en is onder mijn begeleiding – als gekwalificeerd therapeut – absoluut veilig. Waar nodig doe ik innerlijk kind- en energiewerk, en dát is nu precies wat regressietherapie onderscheidt van andere geneesmethodes en waarom de therapie ook zo effectief is.

Door gebruik te maken van trance (géén hypnose) is het mogelijk om ervaringen van vroeger (ook bij het ontbreken van actieve herinneringen) op te halen en te herbeleven. 

En ten slotte: weet dat ik nooit oordeel en niets raar, belachelijk of ongewoon vind. Elke klacht valt te herleiden en op te lossen. Je mag bij mij trouwens alle gêne overboord gooien. Uitgangspunt voor jou en mij is bij voorkeur gelijk: er is geen taboe; een goede basis voor de mooiste resultaten.