Dinah Hagedoorn, Kievit 5, 9685 CD  Blauwestad, 06 189 27 098

Tarieven en praktische informatie

Dinah Hagedoorn
Kievit 5 – 9685 CD – Blauwestad
Tel.: 06 189 27 098
E-mail: dinahhagedoorn@msn.com

Diploma’s/aantekeningen:
Master Regressie- en Reïncarnatie Therapeut 2012 (Tasso)

Werken voor kinderen (Tasso)
Werken met kinderen (Tasso)
Werken met kinderen (SRN)
Rouw- en verliesverwerking (Tasso)
Familieopstellingen (Tasso)
Werken met incestslachtoffers (Tasso)
Ontwikkel je mediamieke gaven   Zielstherapie (Tasso)
Auto-immuunziekten (Tasso)
Jij en je voorouders (NVRT)

Ik ben lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van therapeuten in Regressie- en Reïncarnatietherapie (NVRT).   

Ik conformeer me daarmee aan strenge eisen qua opleiding, nascholing en intervisie.

            

De betaling geschiedt uitsluitend contant na afloop.

Reserveer voor een consult minimaal een dagdeel. Daarmee komt de sessie nooit onder tijdsdruk te staan. Ik behandel maximaal één cliënt per dag. Een sessie bestaat altijd uit een voor- en een nagesprek. 

NB: In bijzondere gevallen is een gereduceerd tarief bespreekbaar. 

Mijn tarieven (per 1 jan. 2023):
1e consult (incl. intake)

€ 125

(1 dagdeel)
Vervolgconsult

€ 105

(2,5-4 uur)
Consult (t/m 13 jaar)

€   60

(2 uur)
Rouwverwerking/ceremonie

€   60

(2 uur)

Coaching
Indien er sprake is van een bredere onderliggende (jeugd-) problematiek, vormt coaching een integraal onderdeel van het totale behandelingsproces. Reken dan op minimaal drie tot vijf sessies (met tussenpozen van drie/vier weken). 

Na de behandeling is coaching nog enige tijd mogelijk. Stel je vragen, laat me weten hoe het met je gaat en ik antwoord zo spoedig mogelijk. Voor coaching betaal je geen extra kosten. 

Informatie- en kennismakingsgesprek (gratis)
Wil je eerst toetsen of regressietherapie iets voor je is, regel dan met mij een kennismakingsgesprek (15-30 minuten).