Dinah Hagedoorn, Kievit 5, 9685 CD  Blauwestad, 06 189 27 098

Tarieven en praktische informatie

Dinah Hagedoorn
Kievit 5 – 9685 CD – Blauwestad
Tel.: 06 189 27 098
E-mail: dinahhagedoorn@msn.com

KVK-nummer (volgt binnenkort)

Diploma’s/aantekeningen:
Master Regressie- en Reïncarnatie-therapeut 2012 (Tasso)

Werken voor kinderen (Tasso)
Werken met kinderen (Tasso)
Werken met kinderen (SRN)
Rouw- en verliesverwerking (Tasso)
Familieopstellingen (Tasso)
Werken met incestslachtoffers (Tasso)
Ontwikkel je mediamieke gaven Zielstherapie (Tasso)
Auto-immuunziekten (Tasso)
Hypnotherapie (erkend diploma)       

Ik heb me aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten (NVRT).   

Ik conformeer me daarmee aan strenge eisen qua opleiding, nascholing en intervisie met andere therapeuten.  

            

De betaling geschiedt uitsluitend contant na afloop

Reserveer voor een consult minimaal een dagdeel. Daarmee komt de sessie nooit onder tijdsdruk te staan.

NB: In bijzondere gevallen is een gereduceerd tarief bespreekbaar (bijvoorbeeld bij minder draagkrachtigen). 

Wat zijn de kosten?
1e consult (incl. intake)
€ 120
(1 dagdeel)
Vervolgconsult
€ 100
(2-3 uur)
Consult (t/m 13 jaar)
€ 60
(2 uur)
Rouwverwerking/ceremonie
€ 60
(2 uur)

Coaching
Als er sprake is van een bredere jeugdproblematiek vormt coaching een integraal onderdeel van de behandeling. Ook na een sessie is coaching nog enige tijd mogelijk. Stel je vragen, laat me weten hoe het met je gaat en ik antwoord zo spoedig mogelijk. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Gratis informatie- en kennismakingsgesprek
Om te toetsen of regressietherapie iets voor je is, mag je met mij altijd een kennismakingsgesprek (15-30 minuten) maken. Bel me voor een afspraak. Een telefonisch kennismakingsgesprek kan ook.