Dinah Hagedoorn, Kievit 5, 9685 CD  Blauwestad, 06 189 27 098

Over regressietherapie

Regressie is terug naar het verleden

Uitgangspunt voor regressie is dat de oorsprong van een klacht altijd in je eigen leven ligt: in een situatie van vorige week, een jaar geleden, zes jaar geleden, in je vroege jeugd, tijdens de geboorte of in de baarmoeder. De oorspronkelijke oorzaak, die een trigger vormde voor de klacht in het huidige leven, kan heel goed in een vorig leven liggen. Niet altijd hoef je zover terug te gaan. Zodra je de drempel overstapt naar een vorig leven is er sprake van reïncarnatietherapie.

Hoe verloopt een afspraak?

De allereerste keer vindt een intake plaats. Jij vertelt wat je problemen, wensen en verwachtingen zijn. Ik stel enkele persoonlijke vragen en meestal ook vragen over jouw jeugd. Gedurende de regressie kan ik daar veel aan hebben. Ik maak aantekeningen en leg uit wat je verder nog over de therapie moet weten. Uiteraard kun je zelf ook vragen stellen. Het regressie-deel zelf duurt gemiddeld zo’n twee uur. Soms  iets langer. Er is altijd een voor- en een nagesprek. 

Na het voorgesprek (of intake) ga je liggen en zit ik naast je. In de regel begin ik met jou te vragen wat je nú van waar je aan wilt werken het meeste bezighoudt. Daar concentreer jij je op. Welke emoties je erbij voelt, welke innerlijke beelden en gedachten er omhoogkomen en welke fysieke gewaarwordingen er zijn. Als vanzelf geraak je in een soort trance en ga je via verdere verdieping (inductie) terug in de tijd naar de allereerste keer waar dit trauma ooit begonnen is. Hier aangekomen wordt de ervaring als in een verhaal doorgewerkt en herbeleef je alle pijnlijke momenten.

Altijd blijf je met je eigen bewustzijn de gebeurtenissen volgen, zodat je er actief op kunt aansluiten en mede aangeeft wat er volgens jou moet gebeuren. Als gevolg van deze ‘dubbele’ bewustzijnsstaat kun je de ervaring ook direct mentaal verwerken. De negatieve ladingen worden ontladen en de positieve inzichten en goede energieën worden verankerd. Zo brengen jij en ik samen de sessie tot een goed einde. Regressie is 100% veilig. Iedereen kan het. 

Ik houd me niet strak aan de tijd en gun mijn cliënten de ruimte die nodig is voor een bevredigende afronding. Na elke regressiesessie hebben we nog een korte evaluatie en gaan we alle noemenswaardige gebeurtenissen kort bij langs. Desgewenst schrijf ik ze voor je op. Ook geef ik ongetwijfeld nog wat tips om thuis mee aan de slag te gaan. Ik besteed eveneens aandacht aan nazorg en coaching. 

Geen traject van de lange adem

Ik werk niet langer met je dan nodig is, gemiddeld tussen de 2 en 5 sessies. En soms bereik je met 1 sessie al het gewenste resultaat.   

Het is dus ahankelijk van de problematiek en wat je allemaal wilt bereiken, hoeveel sessies nodig zijn. Als je wilt, gaan we samen een inventarisatie maken om te bepalen hoeveel sessies (altijd met tussenpozen van ongeveer 3-4 weken) zinvol zijn. 

Vertrouwen

Het vertrouwen van de cliënt in mij is een basisvoorwaarde voor een goede behandeling. En voor mij is het belangrijk vertrouwen te hebben in het zelfhelend vermogen van de cliënt en de aanwezigheid van genoeg motivatie om met zichzelf aan de slag te gaan.

Wat kan deze therapie voor je betekenen?

Door herbeleving ontstaat inzicht in de omstandigheden van toen en waarom je reageerde zoals toen. Je merkt dat overtuigingen die indertijd zijn ontstaan, gewoon zijn blijven doorwerken. Maar omdat de omstandigheden nu niet meer hetzelfde zijn, passen die oude reactiepatronen (b.v. een muur optrekken) niet meer. Met het inzicht dat je tijdens regressie opdoet en het feit dat de lading ervan af wordt gehaald, is de genezing ingezet. Er dienen zich opeens allerlei nieuwe keuzemogelijkheden aan, zodat ‘het probleem’ nauwelijks nog de kans krijgt zich te manifesteren.

Jouw lichaam en geest hebben doorgaans extra tijd nodig om de veranderingen samen te voegen en te schikken om de positieve uitwerking in de praktijk te ervaren. Een cliënt verwoordde dit heel treffend: ‘…het valt me niet meer op omdat ik zo snel ben vergeten wat me eerst in de weg zat. Zo mooi werkt dat. Dan is het uit je geheugen omdat het opgelost is.’

Positieve veranderingen:

  • Je eigenwaarde en je zelfrespect groeien: in liefde, begrip en in zachtheid
  • Je ontwikkelt moed en lef om lastige uitdagingen aan te gaan
  • Je doorbreekt ingesleten reactiepatronen, overtuigingen en blokkades
  • Onverklaarbare emotie, angst en pijn verdwijnen of nemen aanzienlijk af
  • Fysiek ga je je sterker voelen
  • De banden met relaties en je familie verbeteren (je gaat ze ook door andere ogen zien)
  • Je hebt minder last van stressgevoelens
  • Je ontdekt nieuwe talenten en vindt bevestiging van bekende talenten
  • Je gedrag verandert structureel, soms met kleine stapjes, maar uiteindelijk ga je je weer blij en onbevangen voelen met wat je op eigen kracht hebt bereikt 
pexels-jill-wellington-39853

Herbeleving

De sleutel tot een bevrijdende ervaring is herbeleving en die herbeleving omvat alles omtrent de toenmalige gebeurtenis. Je beleeft het opnieuw, alsof de tijd is teruggedraaid. Zo’n herbeleving is sterk afgezwakt. Je voelt wél de emoties die ermee gepaard gingen (dat moet ook), maar dan in zeer acceptabele vorm.
Bedenk dat het ego toen misschien bezweken is, nu blijft het intact, omdat je de situatie uit vrije keus herbeleeft. En, aangezien je niet meer middenin de traumatische gebeurtenis zit als toen, zie je plotseling aspecten van de ervaring die je destijds niet zag. Wat je toen niet begreep, alleen al bijvoorbeeld door de pijn, de overweldiging of het verdriet, of omdat je daar misschien nog te klein voor was, begrijp je nu ineens wel. In korte tijd ervaar je zo de dieptepunten van iets dat toen misschien een dag, een week, maanden, of zelfs veel langer duurde. En, omdat je het nu bewust meemaakt, kun je de ‘geschiedenis’ nog een extra handje helpen met de kennis, het betere overzicht en de wijsheid van nu. Als het ware herschrijf je daarmee je eigen geschiedenis en heb je de sluiers die jouw problematiek afdekten, opgelicht.  

Energiewerk en ontlading

We halen de energie terug die je bent kwijtgeraakt, maar we werken ook aan ontlading van energie die niet bij je hoort of de negatieve energie die jezelf hebt opgestapeld (allerlei misplaatste emoties, vastgezette overtuigingen). Kortom hoe je naar jezelf kijkt. Wanneer je de pijn, het verdriet en de trauma’s tijdens regressie ontlaadt, leg je een geheel nieuwe basis. 

Tijdens de sessie kan het lichaam reacties geven (ontlading). Dit alles gebeurt in een veilige ruimte bij een veilige therapeut. Net zo lang tot alle puzzelstukjes van de ervaring op zijn plaats vallen, de ‘lading’ uit het lichaam verdreven is en alles weer rustig wordt. Meestal ontdek je al meteen dat je andere voorvallen ook beter gaat begrijpen en anders gebeurt dat later nog wel. De kwartjes beginnen stilaan te vallen. 

 

Regressie werkt op zielsniveau 

Mensen zijn in de regel mentaal zo geconditioneerd dat ze denken dat, als er al een ziel is, deze alleen met dit leven te maken heeft. Maar stel nou dat onze ziel al veel langer onderweg is en door meerdere levens heen heeft gereisd. Zou het dan niet logisch zijn dat we onafgewerkte ervaringen hebben kunnen meenemen naar het huidige leven? Sommige mensen geven al op jonge leeftijd blijk van talenten die niet te verklaren zijn. Echter, wanneer je uitgaat van de reïncarnatietheorie  wordt het al een stuk minder mysterieus. Regressie werkt op dit zielsniveau: het heden en het verleden. En zo kunnen we ons bevrijden van onafgewerkte, traumatische ervaringen die ons heden ten dage nog lastigvallen. 

 

‘Een onverklaarbare depressie is niet altijd een probleem. Soms is het een uitnodiging, het begin van de oplossing.’ (Hans ten Dam – Tasso Instituut)