Dinah Hagedoorn, Kievit 5, 9685 CD  Blauwestad, 06 189 27 098

Over de therapie

Regressie is terug naar het verleden

Het uitgangspunt voor regressie is dat de oorsprong van jouw klacht altijd in je eigen leven ligt: in een situatie van vorige week, een jaar geleden, zes jaar geleden, in je vroege jeugd, tijdens de geboorte of in de baarmoeder. De oorspronkelijke oorzaak kan heel goed in een vorig leven liggen. Niet altijd hoef je met regressie zover terug te gaan, maar het kan dus wel. Zodra je de drempel overstapt naar een vorig leven is er sprake van Reïncarnatietherapie.

Hoe verloopt een afspraak?

De allereerste keer doen we een intakegesprek van ongeveer een uur. Jij vertelt o.a. wat je problemen, wensen en verwachtingen zijn. Ik stel een aantal persoonlijke vragen en  (voor zover nodig) ook vragen over jouw gezinssituatie en jeugd. Gedurende de sessie kan ik daar veel hebben. Ik maak aantekeningen en leg uit hoe de therapie werkt. De sessie zelf duurt gemiddeld twee tot drie uur.

Je ligt op een bank (met de ogen dicht) en ik zit naast je. In de regel begin ik met je te vragen wat jou van alles nu het meeste bezighoudt. Daar concentreer je je op. Welke emoties je erbij voelt, welke innerlijke beelden en gedachten er omhoogkomen en welke fysieke gewaarwordingen er zijn.

Als vanzelf geraak je in een soort trance, en als gevolg daarvan ga je terug in de tijd naar de oorsprong van ‘het probleem’. Hier aangekomen wordt de traumatische ervaring als in een verhaal doorgewerkt en herbeleef je alle pijnlijke momenten.

Altijd blijf je met je eigen bewustzijn en verstand de gebeurtenissen volgen, zodat je er actief op kunt aansluiten en mede aangeeft wat er volgens jou moet gebeuren. Als gevolg van deze ‘dubbele’ bewustzijnsstaat kun je de ervaring ook direct mentaal verwerken. De negatieve ladingen worden vrijgemaakt en de positieve inzichten en goede energieën worden verankerd. Zo brengen jij en ik samen de sessie tot een goed einde.

Ik houd me niet strak aan de tijd en gun mijn cliënten de ruimte die nodig is voor een bevredigende afronding. Na de sessie hebben we nog een korte evaluatie en gaan we alle noemenswaardige gebeurtenissen weer bij langs en schrijf ik ze voor je op, zodat je ze later kunt nalezen. Ook geef ik ongetwijfeld nog wat tips om thuis mee aan de slag te gaan.

Geen traject van de lange adem

Met één sessie zet je al een flinke stap in de goede richting. Minimaal twee zou ik wél aanbevelen.

Afhankelijk van de problematiek en wat je allemaal wilt bereiken, is het verstandig nog een paar keer extra te komen. Desgewenst gaan we samen inventariseren waar je aan kunt werken en hoeveel tijd daar ongeveer mee gemoeid gaat.

Vertrouwen

Het vertrouwen van de cliënt in mij is een basisvoorwaarde voor een goede behandeling. En voor mij is het belangrijk vertrouwen te hebben in het zelfhelend vermogen van de cliënt en de aanwezigheid van genoeg motivatie om met zichzelf aan de slag te gaan.

Wat kan deze therapie voor je betekenen?

Door herbeleving ontstaat inzicht in de omstandigheden van toen en waarom je reageerde zoals toen. Je merkt dat overtuigingen die indertijd zijn ontstaan, gewoon zijn blijven doorwerken. Maar omdat de omstandigheden nu niet meer hetzelfde zijn, passen die oude reactiepatronen niet meer. Met het inzicht dat je tijdens regressie opdoet en het feit dat de lading ervan af wordt gehaald, is de genezing ingezet. Er dienen zich opeens allerlei nieuwe keuzemogelijkheden aan, zodat ‘het probleem’ nauwelijks nog de kans krijgt zich te manifesteren.

Het lichaam en de geest hebben doorgaans extra tijd nodig om de veranderingen samen te voegen en te schikken om de positieve uitwerking in de praktijk te ervaren. Een cliënt verwoordde dit heel treffend: ‘…het valt me niet meer op omdat ik zo snel ben vergeten wat me eerst in de weg zat. Zo mooi werkt dat. Dan is het uit je geheugen omdat het opgelost is.’

Positieve veranderingen:

  • Je eigenwaarde en je zelfrespect groeien: in liefde, begrip en in zachtheid
  • Je ontwikkelt moed en lef om lastige uitdagingen aan te gaan
  • Je doorbreekt ingesleten reactiepatronen, overtuigingen en blokkades
  • Onverklaarbare emotie, angst en pijn verdwijnen of nemen aanzienlijk af
  • Je gaat je fysiek sterker voelen
  • De banden met relaties en je familie verbeteren (je gaat ze ook door andere ogen zien)
  • Je hebt minder last van stressgevoelens
  • Je ontdekt nieuwe talenten en vindt bevestiging van bekende talenten
  • Je gedrag verandert structureel, soms met kleine stapjes, maar uiteindelijk ga je je weer blij en onbevangen voelen met wat je op eigen kracht hebt bereikt 
pexels-jill-wellington-39853

Herbeleving

Herbeleving is de sleutel tot een bevrijdende ervaring en omvat alles omtrent de toenmalige traumatische gebeurtenis. Je beleeft het opnieuw, alsof de tijd is teruggedraaid. Zo’n herbeleving is sterk afgezwakt. Je voelt wél de emoties die ermee gepaard gingen (dat moet ook), maar dan in zeer acceptabele vorm.
Bedenk dat het ego toen misschien bezweken is, nu blijft het intact, omdat je de situatie uit vrije keus herbeleeft. En, aangezien je niet meer zo middenin de traumatische gebeurtenis zit als toen, zie je plotseling aspecten van de ervaring die je destijds niet zag. Wat je toen niet begreep, alleen al bijvoorbeeld door de pijn, de overweldiging of het verdriet, of omdat je daar misschien nog te klein voor was, begrijp je nu ineens wel. In korte tijd ervaar je zo de dieptepunten van iets dat toen misschien een week, maanden, of veel langer duurde. En, omdat je het nu bewust meemaakt, kun je de ‘geschiedenis’ nog een extra handje helpen met de kennis, het betere overzicht en de wijsheid van nu. Als het ware herschrijf je daarmee je eigen geschiedenis.

Energiewerk en ontlading

We halen de energie terug die je bent kwijtgeraakt, maar we werken ook aan ontlading van energie die niet bij je hoort of energie die jezelf hebt opgestapeld (allerlei misplaatste emoties, vastgezette overtuigingen, kortom hoe je naar jezelf kijkt).
Het lichaam kan reacties geven. Dit alles gebeurt in een veilige ruimte. Net zo lang tot alle puzzelstukjes van de ervaring op zijn plaats vallen, de ‘lading’ uit het lichaam is verdreven en alles weer rustig wordt.