Jeugd

 
kinderen (en jongeren)
Net als volwassenen, hebben ook jonge mensen te maken met onverwerkte trauma’s. Wanneer ze belemmeringen ervaren als ‘ik kan het niet’ of ‘dat durf ik toch niet’, is het voor hen bevrijdend om daar in een vroeg stadium al een oplossing voor te vinden. Des te eerder de achterliggende problemen worden gesignaleerd en aangepakt, des te minder staan die hun verdere ontwikkeling in de weg. Op jonge leeftijd is het veel makkelijker om te helen. Het kan ze bovendien een vervelende kindertijd besparen. 

Problemen kunnen zich uiten doordat het kind slecht slaapt of vaak klaagt over buikpijn of hoofdpijn terwijl daar geen medische oorzaak voor te vinden is. Ook allerlei allergieën en overgevoeligheden kunnen een aanwijzing zijn dat er iets mis is. Dat geldt eveneens voor emotionele klachten zoals angsten, sombere buien, driftbuien en faalangst.
Een kind wordt bijvoorbeeld gepest en het verliest z’n zelfvertrouwen. Of het krijgt te maken met scheiding of overlijden, waardoor het een rouwproces moet doormaken. En waneer er sprake is van seksueel misbruik, kan een kind zich gaan isoleren of ander “niet passend” gedrag vertonen. Kortom, kinderen hebben soms veel te verduren, waardoor ze niet meer in staat zijn goed te functioneren.

Welke technieken ik kies, heeft vooral te maken met de leeftijd en de belevingswereld van het kind. 
Vaak is er ook een link met de kind-benadering van de ouders. Soms is het, om goede resultaten te krijgen, nodig dat de ouders inzicht krijgen in zichzelf. In dat geval is het zinvol dat ook zij een sessie komen doen.
Kennismakingsgesprek
Ik kan me voorstellen dat je niet zomaar met je zoon of dochter bij mij binnenstapt. Kom daarom gerust eerst even praten (zo mogelijk samen met het kind) om een goede afweging te kunnen maken. Voor een kennismakingsgesprek zal ik geen kosten berekenen. Hulp aan kinderen wil ik graag laagdrempelig houden.
Twee behandelmethodes:  
werken met kinderen en 
werken voor kinderen
Welke van de twee methodes het beste is, wordt bepaald door o.a. aanspreekbaarheid, leeftijd, aard van het probleem en de wens van het kind zelf.  
1. Werken mét kinderen
Voor de behandeling van jonge kinderen neem ik tekenen en kleuren als ingang, al dan niet in combinatie met korte toepasselijke tranceverdiepende verhalen. Ik schakel steeds tussen de reguliere regressiemethode en de tekening(en).  
Het leggen van een goede vertrouwensband met het kind in het eerste contact is heel belangrijk. Er is niets dat het kind met tegenzin hoeft te doen. Het kind moet vooral “willen” en zich veilig voelen.  Als het onderwerp verbonden is met veel emotie en/of angst, dan projecteer ik het onderwerp op iets/iemand buiten het kind (b.v. een pop of een dier), zodat er voor het kind geen grote hindernis aanwezig is. 
Een voorgesprek met de ouder(s) is gewenst, maar zij zijn verder niet bij de sessie(s) aanwezig. 
2. Werken voor kinderen  
Werken voor kinderen (ook baby’s) is een methode die via een derde verloopt. Er wordt dus geen sessie gedaan met het kind, maar met de moeder of een andere persoon die een sterke persoonlijke band heeft met het kind. Deze werkwijze “op afstand” is geschikt voor alle kinderen, maar biedt uitkomst voor hen die niet zelf of moeilijk een sessie kunnen doen. Bijvoorbeeld door hun (jonge) leeftijd, een handicap of een stoornis (zoals autisme). 
Het is bij kinderen wél belangrijk dat ze interventie door de volwassene goedkeuren en, wat nog belangrijker is, dat ze de volwassene volledig vertrouwen. De volwassene visualiseert het kind en “stapt” energetisch in het kind, waardoor deze voelt wat het kind voelt.  
Zo’n (telepathische) kind-sessie neemt minder tijd in beslag, omdat de verhaallijn eenvoudig blijft. (Dat geldt trouwens in het algemeen voor het werken met kinderen.)
Met deze behandelmethode worden goede resultaten bereikt. 

Inner Child Therapie
Stressvolle situaties in de kindertijd en oude trauma’s kunnen in regressie-sessies goed overwonnen worden om zo te werken aan een gezond zelfgevoel en een beter emotioneel evenwicht. Werken aan je innerlijke “gewonde” kinderen is “compleet” worden en vormt een essentieel onderdeel van elke regressie-sessie. Zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen.Inner_Child_Therapie.htmlshapeimage_2_link_0